Rury drenarskie

Rury drenarskie przeznaczone są do odwodnienia terenów zlokalizowanych w pasie drogowym jak i poza drogą, łąk, pól uprawnych oraz do ochrony budynków przed wilgocią. Rury drenarskie służą także do rozsączania wód gruntowych oraz deszczowych. Rury bez otuliny mogą być stosowane do odwadniania i napowietrzania terenów gruboziarnistych. Rury wykonane z PVC występują jako rury drenarskie bez otuliny, z otuliną z geowłókniny, filtrem z włókna kokosowego, lub filtrem z PP. Są rury drenarskie z otworami i bez otworów.

Rury drenarskie produkowane są przez firmę Pipelife, Wavin, Kaczmarek, InstalPlast, PolyTeam

Rury drenarskie o strukturalnych, dwuwarstwowych ściankach – z zewnętrzną ścianką profilowaną, a wewnętrzną gładką, wykonane z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) , bez otuliny, w otulinie z filtrem z geowłókniną, lub z filtrem z włókna kokosowego.

 

 Rury w pełni sączące (TP – totally perforated ) z równomiernie rozstawionymi szczelinami na całym obwodzie rur. Połączenia za pomocą muf.

 Rury częściowo sączące (LP – locally perforated )  w górnej części rury wykonane są szczeliny na 220° obwodu rury. Do odprowadzenia wód deszczowych przeznaczone jest 30% przekroju.  Połączenia za pomocą muf.

 Rury wielofunkcyjne (MP – multipurpose )  rura sącząco-przepływowa, 85% przekroju przeznaczone jest do odprowadzania wody powierzchniowej. Rura jest szczelinowana na ok 120° obwodu rury, łączona za pomocą mufy i uszczelki.

 Rury bez perforacji (UP)

Rury drenarskie produkowane są przez firmę Pipelife, Wavin, Kaczmarek, InstalPlast, PolyTeam


Producenci:

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK