Nasza oferta

Sieci wodociągowe

Rury

Rury PE100 i PE100 RC
RURY PE100 W ZWOJACH
Rury z żeliwa sferoidalnego
Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC-U

Kształtki

Kształtki żeliwne sferoidalne
Kształtki żeliwne GG
Kształtki doczołowe
Kształtki elektrooporowe

Armatura

Hydranty nad- i pod-ziemne
Zasuwy miękkouszczelnione
Nawiertki NWZ
Obejmy naprawcze
Obejmy przyłączeniowe
Łączniki rurowe i kołnierzowe
Zawory antyskażeniowe

Inne

Manszeta uszczelniająca
Przejścia WGC, przez ścianę
Płozy dystansowe
Łańcuchy uszczelniające
Skrzynki żeliwne i PE-HD
Kołnierze stalowe
Taśmy oznacznikowe
Studzienki wodomierzowe