Realizacje

Realizacje

WŁYNKOWO, GM. SŁUPSK

Na budowę gazociągu w miejscowości Włynkowo w gm. Słupsk dostarczyliśmy pod 5km rury o średnicy 355.

SKÓRCZ BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

Na budowę gazociągu średniego ciśnienia w Skórczu dostarczyliśmy ponad 21 km rury o średnicy 225.

SPALARNIA SZADÓŁKI

Na inwestycję Spalarnia Szadółki dostarczyliśmy rury betonowe do mikrotunelowania o średnicy DN2400! Rury posłużyły jako osłona dla rur ciepłowniczych preizolowanych pod obwodnicą Trójmiasta. Producentem jest firma Haba-Beton.

NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE W PORCIE GDAŃSK

Do portu gdańskiego na Nabrzeże Szczecińskie dostarczyliśmy odwodnienia liniowe HAURATON Faserfix BIG BL i KS+.

Stegna

Na inwestycję budowy centrum handlowego w Stegnie przy ul. Elbląskiej dostarczaliśmy rurę do przepustu PEHD ZIP-ZIN DW1600 .

S6 Bożepole - Gdynia - Kamionka (rok 2020- )

Na  potrzeby budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta, dla zadania 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) dostarczaliśmy rury kamionkowe firmy Keramo, między innymi: 770 mb rury kamionkowej DN800, 1600 mb – DN600,  oraz 3000mb rury DN300.

Wejherowo ul. Necla i Gryfa Pomorskiego (rok 2021)

Dla inwestycji uporządkowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy przebudowie ulicy Necla i Gryfa Pomorskiego na Śmiechowie dostarczyliśmy armaturę firmy Jafar – 14 hydrantów, a także ponad 55 zasuw, w tym 12 sztuk DN 400.

Nowa Warszawska Gdańsk (rok 2020- )

Na inwestycję związaną z przebudową ulicy Warszawskiej dostarczaliśmy rury i kształtki firmy Saint Gobain, w tym: Rura DN800 z napawanym garbem ponad 100 mb, 125 mb rury DN400 z napawanym garbem i płaszczem PE , oraz 700 mb rura DN250 z napawanym garbem, w tym 200 mb z płaszczem PE

S6 na odcinku Szemud – Gdynia Wielki Kack - wodociąg (rok 2020- )

Dostawa materiałów przy budowie obwodnicy S6 na odcinku Szemud – Gdynia Wielki Kack obejmowała między innymi zasuwy DN 600 z bypassem firmy Jafar.

Baza wodociągowa Redzikowo (rok 2016-2018)

Budowa sieci wodociągowej w Redzikowie

ul. Morska 79 Gdynia (rok 2019)

Dostarczaliśmy do Gdyni na ulicę Morską skrzynki rozsączające STOMRBRIXX SD służące do zagospodarowania wód opadowych. Zlewnia z której będzie odbierany deszcz ma powierzchnię 1100 m2 . Przy założeniach: opadu 205 l/s*ha, czas trwania 15 min, Powatarzalność opadu: 5 lat ; został zaprojektowany układ skrzynek o wymiarach: L=6,6m ; W=19,2m ; H=1,83m i objętości V=225m3 Do ułożenia takiego układu skrzynek użyto ponad 1600 elementów.

Budowa gazociągu w gminie Sierakowice (rok 2019)

Do gminy Sierakowice dostarczyliśmy ponad 40 km rury PE-HD służących do przesyłu paliwa gazowego. Powstała główna sieć gazociągowa, pozwalająca mieszkańcom podłączyć się do miejskiego gazociągu.

Przebudowa ulicy Derdowskiego

Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Wysoka , Mickiewicza , Zielona i Kilińskiego w Chojnicach. Realizacja obejmowała dostawy produktów firmy KWH w nastąpującym asortymencie: rury i kształtki PP WehoDuo w zakresie średnic DN 250-400, rury i kształtki WEHOLITE w zakresie średnic DN 800-1000, studzienki trójnikowe i ekscentryczne DN 1000.

Trasa Sucharskiego

Zadanie I : Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska. Realizacja obejmowała dostawy produktów firmy Saint-Gobain oraz Materbud w następującym asortymencie: – rury i kształtki do kanalizacji tłocznej w systemie połączeń blokowanych Integral STD Ve w średnicach DN 600 i DN 800, – kształtki kołnierzowe do kanalizacji tłocznej w zakresie średnic DN 600-1200.

Europejskie Centrum Stolarki w Bytowie

Dostawa materiałów przy budowie kompleksu obiektów produkcyjnych wchodzących w skład Europejskiego Centrum Stolarki w Bytowie. Realizacja obejmowała dostawy produktów firmy PIPELIFE w następującym asortymencie: rury i kształtki kanalizacyjne ciśnieniowe PE DN 900, rury kanalizacyjne PP SN8 PRAGMA DN 1000.

Magistrala wodociągowa Straszyn – Pręgowo DN800

Dla inwestycji realizowanej przez Wodociągi Gdańskie Saur Neptun Gdańsk na magistrali wodociągowej Straszyn – Pręgowo, dostarczaliśmy kształtki żeliwne sferoidalne firmy Materbud DN800 oraz przepustnicę kołnierzową z podwójnym mimośrodem firmy VAG DN800.

Rejon ul.Stągiewnej w Gdańsku (rok 2019)

Przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stągiewnej w Gdańsku, zapewnialiśmy dostawy rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego w średnicach DN200, DN150, DN80 oraz uzbrojenia przewodów wodociągowych (hydranty, zasuwy, nawiertki).

Falochron Gdynia (rok 2019)

Do przebudowy falochronu w Gdyni dostarczyliśmy armaturę firmy VAG przeznaczoną do wody morskiej, między innymi 4 przepustnice DN 600, 26 przepustnic z napędem elektrycznym w średnicach DN 300 – DN 500 , 33 zasuwy w średnicach DN 50 do DN 200 oraz pierwszy w Polsce zawór zwrotny klapowy DN 600.

Nabrzeże zbożowe (rok 2019-2021)

Prace związane z przebudową nabrzeża obejmują m.in. roboty budowlane w zakresie nabrzeży, budowy wodociągów i rurociągów kanalizacyjnych.